Kurs wprowadzający do jogi PLUS


Kurs jest kontynuacją Dwumiesięcznego kursu wprowadzającego do jogi.

Zapraszamy osoby, które ukończyły kurs wprowadzający, a także te, które chciałyby wrócić do jogi po przerwie, aby usystematyzować i odświeżyć swoją praktykę.

Mając już opanowane podstawy, na kursie PLUS będziemy poznawać nowe grupy asan (pozycji), będziemy ugruntowywać to co już poznaliśmy. 

 

Terminy zajęć

Zobacz aktualny grafik