Yoga in English


We would love to invite you to our yoga classes in Katowice. Whether you are a beginner or want to deepen your practice, we will teach you yoga in the Iyengar way, in English!

We welcome:
- all English speakers, who want to practise yoga on a regular basis in Katowice,
- everyone else, who wants to improve their English listening skills; it’s a great way to learn a yogic vocabulary. If you are planning a trip abroad and want to take yoga classes there – we will prepare you for that.

Eager to broaden your horizons? Yoga in English is the place where you will improve your practice and your English. Why not hit two birds with one stone? :)

Zapraszamy na zajęcia jogi po angielsku w Katowicach, dla wszystkich którzy chcą zacząć jak i rozwinąć swoją praktykę wg metody Iyengara.

Zajęcia kierujemy do:

- osób anglojęzycznych, które szukają możliwości regularnej praktyki jogi w Katowicach.
- wszystkich, którzy chcą podszkolić swój angielski; zajęcia są świetną okazją, żeby osłuchać się z nazewnictwem jogicznym po angielsku. Jeśli planujesz jakąś zagraniczną podróż, podczas której będziesz uczęszczał na zajęcia jogi – u nas podszkolisz swoje językowe umiejętności.
Lubisz poszerzać swoje horyzonty? Joga po angielsku to zajęcia, podczas których rozwiniesz swoją praktykę jak i język angielski. Dwa w jednym :)

Terminy zajęć

Zobacz aktualny grafik